przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

2. Zdublowane skróty

W celu zmniejszenia ilości skrótów, jakie należy zapamiętać, niektóre skróty są zdublowane.

Na przykład skrót Ctrl+B+B dotyczy m.in. elementów:

  • html
  • head
  • title
  • body
  • address

W przypadku, gdy skrót jest zdublowany wyboru dokonujesz w oknie dialogowym przedstawionym na rysunku 4.

Rys. 4. Okno dialogowe do wyboru zdublowanego skrótu

Dublowanie dotyczy wyłącznie skrótów klawiszowych. Komendy dostępne na palecie szablonów nigdy nie podlegają dublowaniu.


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5