przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

5. Zaznaczanie elementu

W dokumentach XHTML możesz w prosty sposób zaznaczać znaczniki i całe elementy.

Wprowadź w dokumencie XHTML kod:

<p>
lorem <em>ipsum</em> dolor sit amet
</p>

a następnie umieść kursor wewnątrz znacznika otwierającego, <em> pomiędzy literami e oraz m jak to ilustruje rysunek 8.

Rys. 8. Kursor znajduje się wewnątrz znacznika otwierającego <em>

Teraz naciśnij skrót Ctrl+F5 (komenda Edycja → Zaznaczenie → Zaznacz element XHTML). Zaznaczony zostanie cały element em od początku znacznika otwierającego <em> do końca znacznika zamykającego </em>. Ilustruje to rysunek 9.

Rys. 9. Blok zaznaczony skrótem Ctrl+F5

Innymi komendami przydatnymi przy zaznaczaniu fragmentów kodu XHTML są:

  • Edycja → Zaznaczenie → Zaznacz następny znacznik XHTML (F6)
  • Edycja → Zaznaczenie → Zaznacz poprzedni znacznik XHTML (Shift+F6)
  • Edycja → Zaznaczenie → Przełącz początkowy/końcowy (F5)

©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5