przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

15. Wstawianie nazwy pliku

Opcja Wstaw → Nazwa pliku (F8) ułatwia wstawianie nazw plików graficznych oraz stylów zewnętrznych.

Jeśli dokument index.html oraz zdjęcie foto.jpg są zapisane w tym samym folderze, to korzystając ze skrótu F8 możesz nazwę pliku wstawić do kodu strony wybierając ją w oknie dialogowym. Kolejno:

  • naciśnij skrót Ctrl+D+I (element img),
  • naciśnij F8,
  • wybierz plik foto.jpg.

©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5