przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

14. Wstawianie koloru

Przycisk zaznaczony na rysunku 17 umożliwia wstawianie kodu RGB wybranego koloru.

Prawe kliknięcie w przycisk koloru ustala wybrany kolor.

Podwójne kliknięcie w przycisk koloru wstawia wybrany kolor w postaci kodu RGB do dokumentu.

Rys. 17. Przycisk do wstawiania koloru


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5