przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

1. Wstawianie kodu XHTML/CSS

Znaczniki XHTML oraz kod CSS mogą być wstawiane na dwa sposoby:

  • przy użyciu skrótu klawiszowego,
  • przy użyciu palety szablonów.

1.1 Z klawiatury

Skrót klawiszowy Ctrl+B+1 wstawia kod pustej strony WWW.

W celu wprowadzenia kodu XHTML zdefiniowanego skrótem klawiszowym Ctrl+B+1 należy:

  • nacisnąć i trzymać lewy przycisk Ctrl,
  • trzymając przycisk Ctrl nacisnąć (jeden raz, krótko) przycisk B,
  • zwolnić przycisk Ctrl,
  • nacisnąć (jeden raz, krótko) przycisk 1.

Po naciśnięciu skrótu Ctrl+B+1 w dokumencie XHTML powinien pojawić się kod pustej strony WWW widoczny na rysunku 1.

Rys. 1. Pusty dokument XHTML po aktywacji skrótu Ctrl+B+1

Po poprawnym wykonaniu pierwszej części skrótu (tj. po naciśnięciu Ctrl+B) w lewym dolnym narożniku okna NotH zostanie wyświetlona informacja ^B. Jeśli chcesz, to komendę możesz w połowie anulować naciskając przycisk ESC. Ilustruje to rysunek 2.

Rys. 2. NotH po wydaniu pierwszej części skrótu tj. po naciśnięciu Ctrl+B (^B)

Identyczną metodą wstawisz inne skróty: Ctrl+D+P (akapit p), Ctrl+E+E (element em), itd.

Pełny zestaw skrótów znajdziesz w dokumencie noth_1_0_skroty.pdf.

Najważniejsze skróty klawiszowe są zawarte w dokumencie: noth_1_0_podstawowe_skroty.pdf.

Skróty Ctrl+B+1, Ctrl+D+P, Ctrl+E+E bywają zapisywane jako ^B1, ^DP, ^EE.

1.2 Z okna szablonów

W celu wstawienia kodu XHTML/CSS przy użyciu myszki należy:

  • wyświetlić paletę szablonów Widok → Okienka narzędziowe → Paleta szablonów (F12),
  • rozwinąć drzewo szablonów, odnaleźć odpowiednią pozycję,
  • podwójnie kliknąć wybrany element: np. zaznaczony na rysunku szablon pustej strony WWW.

Rys. 3. Wstawianie kodu XHTML przy użyciu myszki i palety szablonów


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5