przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

6. Usuwanie elementu

Zaznaczony element XHTML możesz usunąć skrótem Ctrl+Del.

Wprowadź kod:

<h1>lorem ipsum</h1>

po czym zaznacz całą linię jak to ilustruje rysunek 10. Możesz do tego użyć standardowego skrótu Shift+End lub opisanej operacji Zaznacz element XHTML (Ctrl+F5).

Rys. 10. Usuwanie obu znaczników elementu XHTML skrótem Ctrl+Del

Po naciśnięciu skrótu Ctrl+Del usunięte zostaną oba znaczniki elementu h1: początkowy <h1> oraz końcowy </h1>.


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5