przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

4. Skróty XHTML/CSS

Ten sam skrót klawiszowy służy do wstawiania kodu XHTML oraz CSS.

Na przykład skrót Ctrl+D+P wstawia:

  • w dokumencie XHTML element <p>...</p>
  • w dokumencie CSS regułę p {...}

W przypadku, gdy włączone są wszystkie szablony, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe widoczne na rysunku 6. Należy ręcznie (tj. przy użyciu klawiatury lub myszki) wybrać czy wstawiony ma być kod XHTML (tj. element <p>...</p>) czy CSS (tj. reguła p {...}).

Rys. 6. Wybór: element XHTML <p>...</p> czy reguła CSS p {...}

Podobnie, skrót Ctrl+E+E wstawia:

  • w dokumencie XHTML element <em>...</em>
  • w dokumencie CSS regułę em {...}

W przypadku, gdy włączone są wszystkie szablony, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe widoczne na rysunku 7. Ręcznie wybieramy pomiędzy elementem <em>...</em> a regułą em {...}.

Rys. 7. Wybór: element <em>...</em> czy reguła CSS em {...}


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5