przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

9. Przetwarzanie prozy

Operacja Edycja → Akapity w linie (Shift+F11) ułatwia dodawanie znaczników <p> oraz </p> w dużej ilości tekstu.

W pustym nowym oknie wklej dużą ilość tekstu (np. treść wybranej powieści). Możesz też użyć skrótu Ctrl+Q+2. Otrzymasz dwa akapity tekstu Lorem ipsum.

Kolejno:

  • zaznacz cały tekst (Ctrl+A),
  • wykonaj operację Akapity w linie (Shift+F11),
  • przejdź do trybu liniowego (Ctrl+Shift+L),
  • wyłącz przetwarzanie pustych linii (Ctrl+Shift+P),
  • uruchom skrót Ctrl+D+P.

Wszystkie akapity tekstu (bez względu na ich ilość) zostaną ujęte w znaczniki <p> oraz </p>.

Operacja Akapity w linie wymaga, by w tekście akapity były oddzielone co najmniej jedną pustą linijką.


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5