przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

8. Przetwarzanie blokowe i liniowe

NotH przetwarza zaznaczony blok w jednym z dwóch trybów: blokowym lub liniowym.

Tryby pracy NotH-a przełączysz komendą Opcje → Tryb liniowy Opcja ta ma skrót Ctrl+Shift+L . O bieżącym trybie pracy programu informuje wiersz stanu, co zostało przedstawione na rysunku 14.

Rys. 14. Informacja o trybie pracy

W trybie blokowym przetwarzaniu podlega cały zaznaczony blok tekstu. Jeśli w edytorze zaznaczony jest blok obejmujący cztery linie:

lorem
ipsum
dolor
sit amet

to aktywacja skrótu Ctrl+D+P spowoduje dodanie jednego elementu p. Znacznik <p> pojawi się na samym początku bloku, zaś znacznik </p> zostanie umieszczony na końcu bloku:

<p>
lorem
ipsum
dolor
sit amet
</p>

Jeśli natomiast pracujesz w trybie liniowym, to po zaznaczeniu czterech linijek tekstu:

lorem
ipsum
dolor
sit amet

naciśnięcie skrótu Ctrl+D+R doda znacznik <br /> na końcu każdej linijki tekstu:

lorem<br />
ipsum<br />
dolor<br />
sit amet<br />

8.1 Przetwarzanie pustych linii w trybie liniowym

W trybie liniowym dostępna jest opcja Opcje → Przetwarzaj puste linie (Ctrl+Shift+P). Opcja ta decyduje o tym, czy puste linie zaznaczonego bloku mają podlegać przetwarzaniu. Jeśli podlegają, to blok

a

b

c

d

zostanie — po aktywacji skrótu Ctrl+L+I zastąpiony przez:

<li>a</li>
<li></li>
<li>b</li>
<li></li>
<li>c</li>
<li></li>
<li>d</li>

Jeśli puste linie nie podlegają przetwarzaniu otrzymasz:

<li>a</li>

<li>b</li>

<li>c</li>

<li>d</li>

©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5