przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

13. Otwieranie istniejącego pliku

NotH instaluje w systemie rozszerzenie ułatwiające otwieranie istniejących plików. Odszukaj na dysku plik, który chcesz poddać edycji. Wybrany plik kliknij prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz opcję NotH widoczną na rysunku 16.

Rys. 16. Otwieranie istniejącego pliku


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5