przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

7. Obejmowanie tekstu

Skróty klawiszowe i komendy dostępne na palecie szablonów pozwalają na operowaniu zaznaczonym blokiem.

Jeśli w edytorze jest zaznaczony blok tekstu, wówczas zostanie on umieszczony wewnątrz wstawianego kodu.

Wprowadź w edytorze tekst lorem ipsum po czym zaznacz cały tekst (Ctrl+A) jak to ilustruje rysunek 11.

Rys. 11. Zaznaczony blok zostanie umieszczony wewnątrz elementu XHTML

Aktywując skrót Ctrl+B+1 (szablon pustej strony WWW) otrzymasz kod pustej strony WWW. W treści strony pojawi się uprzednio zaznaczony blok z tekstem lorem ipsum:

<!DOCTYPE ...>
<html ...>
  <head>
    <title></title>
    <meta ... />
  </head>
<body>

lorem ipsum

</body>
</html>

Podobnie, jeśli wprowadzisz w edytorze kod:

CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI

i zaznaczysz w nim wyraz ZIELONY, jak to ilustruje rysunek 12, to po aktywacji skrótu Ctrl+E+E (element em), zaznaczony wyraz zostanie umieszczony wewnątrz znaczników <em> oraz </em>. Ilustruje to rysunek 13.

Rys. 12. Zaznaczony blok

Rys. 13. Po naciśnięciu skrótu Ctrl+E+E wyraz ZIELONY zostaje umieszczony wewnątrz elementu em


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5