przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

11. Kodowanie znaków

Kodowanie znaków pliku ustalisz jedną z trzech opcji:

  • Kodowanie → utf-8
  • Kodowanie → iso-8859-2
  • Kodowanie → windows-1250

Pamiętaj, że w dokumencie XHTML musisz umieścić odpowiedni element meta:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />

Wszystkie trzy elementy są dostępne po naciśnięciu skrótu Ctrl+B+M.

Wiersz stanu wyświetla informacje o kodowaniu bieżącego dokumentu. Ilustruje to rysunek 15.

Rys. 15. Fizyczne kodowanie pliku


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5