przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

3. Dostępność skrótów

Skróty klawiszowe dostępne w programie są podzielone na grupy. Każda grupa jest związana z pewnymi rozszerzeniami plików.

Na przykład grupa XHTML jest dostępna dla rozszerzeń: .html, .htm oraz .xhtml. Natomiast grupa CSS jest dostępna wyłącznie dla rozszerzenia .css.

W każdej chwili możesz włączyć wszystkie dostępne szablony. Służy do tego opcja Widok → Pokazuj zawsze wszystkie szablony (Ctrl+Shift+F10).

Włączenie tej opcji spowoduje większą ilość kolizji skrótów. Okno dialogowe z rysunku 4 będzie wyświetlane częściej.

Rysunek 5 przedstawia dwie grupy szablonów: XHTML oraz CSS dostępne po włączeniu opcji Pokazuj zawsze wszystkie szablony.

Rys. 5. Dwie grupy szablonów: XHTML oraz CSS

Jeśli przygotowujesz stronę WWW, która posiada style zewnętrzne wyłącz dostępność wszystkich szablonów. W dokumencie .html będą dostępne szablony XHTML, a w dokumencie .css — szablony CSS.

Jeśli przygotowujesz stronę WWW, która zawiera style wewnętrzne, wówczas włącz dostępność wszystkich szablonów. W dokumencie .html będą wówczas dostępne zarówno szablony XHTML jak i CSS.


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5