przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

12. Cytowanie XHTML

Jeśli przygotowujesz dokumenty, w których często występują znaki <, > oraz & wykorzystaj opcje Edycja → Cytuj XHTML (F11) oraz Edycja → Decytuj XHTML (Ctrl+F11).

Opcja Cytuj XHTML zamienia — w zaznaczonym bloku — znaki <, > oraz & na encje &lt;, &gt; oraz &amp;. Opcja Decytuj XHTML wykonuje przekształcenie odwrotne.

Jeśli w edytorze zaznaczysz blok:

<li>lorem</li>
<li>ipsum</li>
<li>dolor</li>

po czym naciśniesz przycisk F11, otrzymasz:

&lt;li&gt;lorem&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ipsum&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;dolor&lt;/li&gt;

©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5