przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

Skróty klawiszowe

Wszystkie

SKRÓT OPIS KOD
B1 pusta strona utf-8 bez stylów
B2 pusta strona utf-8 style wew.
B3 pusta strona utf-8 style zew.
BK komentarz <!-- ... -->
BM kodowanie <code>utf-8</code> &lt;meta&gt;
BM kodowanie <code>iso-8859-2</code> &lt;meta&gt;
BM kodowanie <code>windows-1250</code> &lt;meta&gt;
BW style wewnętrzne &lt;style&gt;
BS style zewnętrzne <code>style.css</code> &lt;link&gt;
BZ style zewnętrzne <code>...</code> &lt;link&gt;
BP style do druku &lt;link&gt;
BL element <code>link</code> &lt;link&gt;
BB element <code>html</code> &lt;html&gt;
BB element <code>head</code> &lt;head&gt;
BB element <code>title</code> &lt;title&gt;
BB element <code>body</code> &lt;body&gt;
QA znak &amp; &amp;amp;
QS twarda spacja &amp;nbsp;
QC znak &copy; &amp;copy;
QL znak &lt; &amp;lt;
QG znak &gt; &amp;gt;
QP polski cudzysłów &bdquo;...&rdquo; &amp;bdquo;...&amp;rdquo;
QH znak &hellip; &amp;hellip;
QX znak &times; &amp;times;
QU strzałka w lewo &amp;larr;
QU strzałka do góry &amp;uarr;
QU strzałka w prawo &amp;rarr;
QU strzałka do dołu &amp;darr;
QN półpauza &ndash; &amp;ndash;
QM pauza (myślnik) &mdash; &amp;mdash;
D1 nagłówek &lt;h1&gt;
D2 nagłówek &lt;h2&gt;
D3 nagłówek &lt;h3&gt;
D4 nagłówek &lt;h4&gt;
D5 nagłówek &lt;h5&gt;
D6 nagłówek &lt;h6&gt;
DP akapit &lt;p&gt;
DR złamanie wiersza &lt;br /&gt;
DC tekst preformatowany &lt;pre&gt;
DD element <code>div</code> &lt;div&gt;
DS element <code>span</code> &lt;span&gt;
DH linia pozioma &lt;hr /&gt;
Q1 <em>Lorem ipsum...</em>
Q2 <em>Lorem ipsum...</em>
ES uwypuklenie tekstu &lt;strong&gt;
EE uwypuklenie tekstu &lt;em&gt;
ED definiowany termin &lt;dfn&gt;
EC kod &lt;code&gt;
EM przykład &lt;samp&gt;
EK tekst z klawiatury &lt;kbd&gt;
EV zmienna &lt;var&gt;
EC cytat &lt;cite&gt;
EA skrót &lt;abbr&gt;
EA akronim &lt;acronym&gt;
EQ cytat wierszowy &lt;q&gt;
EB cytat blokowy &lt;blockquote&gt;
EI indeks górny &lt;sup&gt;
EI indeks dolny &lt;sub&gt;
LU lista wypunktowana &lt;ul&gt;
LO lista numerowana &lt;ol&gt;
LI element listy &lt;li&gt;
LD lista definicji &lt;dl&gt;
LD definiowane słowo &lt;dt&gt;
LD definicja słowa &lt;dd&gt;
WT tabela &lt;table&gt;
WR wiersz tabeli &lt;tr&gt;
WD komórka tabeli &lt;td&gt;
WH komórka nagłówkowa &lt;th&gt;
WC podpis &lt;caption&gt;
WC kolumna &lt;col&gt;
WC grupa kolumn &lt;colgroup&gt;
W1 tabela 2&times;2 (format 1)
W2 tabela 2&times;2 (format 2)
W3 tabela 2&times;2 (z nagłówkiem, treścią i stopką)
W4 tabela 2&times;6 (z kolumnami i grupami kolumn)
DA hiperłącze &lt;a href=&quot;...&quot;&gt;
DX automatyczne hiperłącze &lt;a&nbsp;href=&quot;x&quot;&gt;x&lt;/a&gt;
DI obraz &lt;img src=&quot;...&quot; /&gt;
GF formularz &lt;form&gt;
GI kontrolka <code>input</code> &lt;input&gt;
GB przycisk &lt;button&gt;
GS lista &lt;select&gt;
GO opcja listy &lt;option&gt;
GO grupa opcji listy &lt;optgroup&gt;
GT pole tekstowe &lt;textarea&gt;
GL etykieta kontrolki &lt;label&gt;
GF grupa kontrolek &lt;fieldset&gt;
GL legenda &lt;legend&gt;

©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5