przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

Skróty klawiszowe

Tabele

SKRÓT OPIS KOD
WT tabela <table>
WR wiersz tabeli <tr>
WD komórka tabeli <td>
WH komórka nagłówkowa <th>
WC podpis <caption>
WC kolumna <col>
WC grupa kolumn <colgroup>
W1 tabela 2×2 (format 1)
W2 tabela 2×2 (format 2)
W3 tabela 2×2 (z nagłówkiem, treścią i stopką)
W4 tabela 2×6 (z kolumnami i grupami kolumn)

©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5