przewiń do treści

NotH

Edytor kodu XHTML/CSS

Copyright

Autorami programu NotH są Włodzimierz Gajda oraz Paweł Pylak.

Wyłącznym właścicielem praw autorskich do programu jest Włodzimierz Gajda.

Edytor NotH jest darmowy (freeware).

Program może być bezpłatnie wykorzystywany zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych.

Wersja instalacyjna programu może być rozpowszechniana bez żadnych ograniczeń. Program może być m.in.:

  • udostępniany w Internecie na serwerach WWW, FTP, itd.,
  • umieszczany na płytach CD dołączanych do czasopism, książek i innych wydawnictw,
  • kopiowany na dowolnych nośnikach (CD, DVD, FDD, pendrive, itd).

Program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, w tym bez gwarancji PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA.


©2012 Włodzimierz Gajda


This is a Symfony 2 project, validate HTML5